On ollut mielenkiintoista seurata miten englannin kieltä opitaan koulussa. Otso ja Oona kantavat kotiin erilaisia tehtäviä viikottain. Oona, joka on luokalla kolme, tuo kotiin joka päivä pieniä kirjasia, joilla harjoitellaan lukemista. Lisäksi Oona harjoittelee tavaamaan (spelling) yleisimpiä englannin kielessä esiintyviä sanoja.

Otsolla, joka on luokalla viisi, on joka viikko mukanaan läksyvihossa lista uusia sanoja, joiden kirjoittamista ja tavaamista harjoitellaan joka päivä. Perjantaisin on ‘big spellin test’ jossa testataan viikon aikana opittujen sanojen oikeinkirjoitusta.

Englannin kielen oppiminen eroaa suomen kielestä erityisesti siinä, että englannin kielessä täytyy tunnistaa ja nähdä kirjoitettuna jokainen sana erikseen. Vaikka lapsilta sujuu puhuminen ja lukeminenkin, saa oikeinkirjoitusta harjoitella vielä kovasti. Varsinkin kun meillä suomenkielisillä on taipumus kirjoittaa sanat niinkuin ne lausutaan.  Vanhemmatkin joutuvat usein koville, kun lapset pyytävät tavaamaan sanoja.

Advertisements